Дата

Квартальна, річна фінансова звітність підприємства

2020

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020 р.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за I Квартал 2020 р.

2019

1.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2020 р.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2019 р.

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2019 р.

4. Звіт про власний капітал за Рік 2019 р.

5. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2019 рік

2018

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2018 р.

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2018 р.

4. Звіт про власний капітал за Рік 2018 р.

5. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018 рік

 

2017

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 р.

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за Рік 2017 р.

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за Рік 2017 р.

4. Звіт про власний капітал за Рік 2017 р.

5. ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2017 рік