Дата

Публічна оферта

ДОГОВІР
про реалізацію, бронювання, повернення квитків та надання послуг сайтом Державного підприємства «Національний цирк України»

Цей Договір адресований Державним підприємством «Національний цирк України» (надалі – Національний цирк) фізичним особам (надалі – Користувач) відповідно до статей 634, 641 Цивільного кодексу України та регулює відносини щодо замовлення, придбання, резервування Квитків з використанням Сайту, повернення Квитків, а також відносин, що виникають в процесі публічного виконання та публічного показу мистецьких заходів (надалі – Захід) в приміщенні Національного цирку.
Перед тим, як скористатись послугами Національного цирку, а також послугами, що доступні на Сайті, просимо Вас уважно ознайомитися з наведеними нижче умовами.

ВИЗНАЧЕННЯ

Акцепт — повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору та додатків до нього (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт використання Сайту, вчинення Користувачем дій, що свідчать про намір одержати доступ до послуг Національного цирку онлайн, споживання Користувачем послуг Національного цирку та використання Сайту після внесення будь-яких змін до цього Договору та/або Додатків до нього.
Анулювання — видалення Квитків з Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж. Замовлення, не оплачене в Період дії бронювання, анулюється автоматично по закінченні Періоду дії бронювання (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на Сайті).
Бронювання — сформоване Замовлення, що знаходиться в режимі очікування оплати Покупцем та передбачає оплату протягом тривалого але визначеного строку.
Володілець персональних даних — фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.
Електронне зображення квитка — інформація, що формується в Системі під час випуску Квитка і містить графічне зображення реквізитів та ідентифікатора квитка, придатна для друку на принтері або для перегляду та сканування на іншому електронному пристрої споживача, при цьому всі реквізити, що містяться на електронному зображенні квитка, відповідають реквізитам електронного квитка, на підставі якого сформоване електронне зображення.
Електронний квиток — Квиток, придбаний через Сайт, упорядкована сукупність даних, сформована Системою в електронно-цифровій формі (сукупність параметрів, що містить квиткову інформацію та унікальний штрих-код, що згенерований Системою), характеризує, однозначно описує і підтверджує права особи чи кількох осіб на одноразове відвідування певного заходу, оплата за який здійснюється готівковим або безготівковим засобом з використанням банківських платіжних карток або банківським переказом. Електронний квиток розповсюджується через глобальну мережу / або завдяки їй і може передаватися електронною поштою чи роздруковуватися прямо з сайту/системи продавця на звичайний або термочутливий папір. Кожний електронний квиток відрізняється від іншого унікальним штрих-кодом та/або кьюар-кодом (QR-код) тому справжність цих квитків можна підтвердити завдяки спеціальним засобам, які сканують, та спеціальному програмному забезпеченню. Електронний квиток містить номер Замовлення, прізвище та ім’я Користувача, що оформив відповідне Замовлення (придбав Квиток).
Замовлення — належним чином створений на Сайті запит самостійно обраних Користувачем одного або кількох Квитків на один або кілька Заходів та об’єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером що передбачає закріплення обраного Квитка (-ів) за конкретним Користувачем. Замовлення може передбачати повну оплату Квитків в момент його створення, або оплату протягом відведеного для цього строку (Бронювання). Неоплачене Замовлення скасовується після спливу строку, відведеного на його оплату.
Зал — приміщення призначене для проведення Заходу.
Захід — показ циркової вистави чи іншої мистецької події в конкретно визначений час та конкретно визначеному місці.
Згода суб’єкта персональних даних — будь-яке добровільне волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.
Квиток — документ створений (виданий) Національним цирком, що засвідчує право Користувача на одноразове відвідування Заходу та містить наступні обов’язкові реквізити: найменування, дату, час, місце проведення Заходу, місце (сектор, ряд і інше), Ціну Квитка, унікальний для кожного Квитка ідентифікатор (кодоване зображення (штрих-код, дот-код тощо), що формується Системою), а також може містити додаткову інформацію правового або технічного характеру.
Квиток на бланку — Квиток придбаний у Точці продажу, (друкована стандартна форма), що створений відповідно до “Інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних підприємствах та культурно-освітніх закладах” затвердженої наказом Міністерства культури і мистецтв України 07.07.99 № 452 (у редакції наказу Міністерства культури України від 12.05.2011 № 34), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 2 червня 2011 р. за № 655/19393.
Колл-центр – місце звідки працівниками Національного цирку в телефонному режимі надається відповідна інформація Користувачам про заходи, на які продаються Квитки, особливості продажу Квитків тощо.
Користувач — фізична особа, яка користується можливостями Сайту для одержання послуг Національного цирку, та звернулась в установленому цим Договором порядку до Національного цирку для отримання послуг з бронювання, придбання чи повернення Квитків, перегляду Заходів Національного цирку.
Місце — означає місце в Залі (за наявності індивідуально визначеного місця).
Обробка персональних даних — будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням, знеособленням, знищенням відомостей про фізичну особу.
Період дії бронювання — період часу з моменту оформлення Замовлення протягом якого обрані Користувачем квитки зарезервовані за цим Користувачем та недоступні для придбання іншими особами.
Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Розповсюджувач Квитків — працівник, який працює за трудовим договором з Національним цирком або юридична особа, або фізична особа – підприємець, з якими укладено договір про розповсюдження квитків (електронних квитків) та які їх розповсюджують.
Сайт — сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси) www.circus.kiev.ua разом з усіма сторінками, субдоменами, а також сайтами-субдоменами Сервісів Сайту: tickets.circus.kiev.ua та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується: (І) відображення інформації для Користувачів про Послуги/Додаткові послуги; (ІІ) надання технічної можливості створення та оплати Замовлення.
Система — автоматизована інформаційна система Національного цирку – програмний комплекс, призначений для ведення квиткового господарства та забезпечення обліку операцій з продажу та резервування (бронювання) Квитків, що складається з web-порталу і внутрішньоофісної системи автоматизації бізнес-процесів, що відповідає вимогам щодо захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує при заповненні бланка Квитка (у тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (у тому числі Електронного квитка) дотримання унікальних серії та номера квитка (у тому числі Електронного квитка).
Суб’єкт персональних даних — фізична особа, стосовно якої відповідно до закону здійснюється обробка її персональних даних.
Точка продажу — каса Національного цирку яка здійснює облік та реалізацію Квитків на Заходи Національного цирку.
Ціна квитка — вартість відвідування Заходу відповідно до схеми розподілу місць глядацької зали за ціновими категоріями, що зазначається на Квитку.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, одержання доступу до послуг Національного цирку за допомогою Сайту, та важливу інформацію і застереження щодо надання послуг Національного цирку.
1.2. Договір регламентує умови і порядок надання послуг Національного цирку з резервування, оформлення, продажу Квитків на Заходи за допомогою технічних можливостей Сайту та повернення Квитків, умови та правила відвідування Заходів Національного цирку, а також права та обов’язки, що виникають у зв’язку з цим у Національного цирку і Користувача.
1.3. Доступ до Сайту та послуг, що надаються через Сайт надаються за принципом “як є”. Національний цирк не гарантує постійну доступність Сайту, а також, що послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.
1.4. У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень цього Договору, Користувач зобов’язаний негайно припинити використання Сайту. Незгода з положеннями цього Договору не позбавляє Користувача права доступу до циркового мистецтва у встановленому законодавством порядку. Продовжуючи використання Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями цього Договору.
1.5. Будь-які правила, політики та повідомлення Національного цирку (які пов’язані та можуть виникати на підставі умов цього Договору, бути доступними на Сайті чи надсилатися в електронних повідомленнях чи sms повідомленнях), є невід’ємною частиною цього Договору.
1.6. Акцепт Договору. Якщо Користувач (І) продовжує користуватися Сайтом (отримуєте доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або (ІІ) створює Замовлення чи Бронювання та/або (ІІІ) заповнює будь-які форми на Сайті (ІV) направляє запит у Службу підтримки, (V) залишає відгук на Сайті, чи надсилає повідомлення на електронну пошту, вказану на Сайті, Користувач:
безумовно, повністю та без будь-яких змін приймає умови, викладені у цьому Договорі, а саме здійснює Акцепт оферти та розуміє наслідки використання Сайту;
підтверджує, що ознайомлений з умовами цього Договору та надає свою згоду діяти з урахуванням його умов при користуванні Сайтом, створенні Замовлень, одержанні доступу до інших послуг Національного цирку та у випадку порушень положень вказаного Договору, погоджується, що Національний цирк має право вживати всіх необхідних заходів для усунення порушень та захисту своїх порушених прав відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
1.7. Акцепт також підтверджує надання згоди Користувачем на збір та обробку персональних даних відповідно до умов захисту персональних даних (політики конфіденційності).

2. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Умовами надання Послуг Користувачу є:
ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх прийняття;
дотримання Користувачем умов цього Договору;
наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання послуг онлайн.

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті, Користувач зобов’язаний надати достовірну та повну інформацію про свої прізвище, ім’я та по батькові (за наявності). Коректно та повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної форми, включаючи але не обмежуючись: прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону.
3.2. Перелік даних (поля відповідної форми), необхідних для створення Замовлення на Сайті може бути змінений Національним цирком на власний розсуд.
3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні відповідної форми інформації.
3.4. Квитки, включені Користувачем до Замовлення закріплюються за Користувачем та недоступні до продажу іншим особам протягом 45 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків.
3.5. Якщо протягом 45 хвилин з моменту обрання відповідних Квитків, Користувач не оплачує Квитки або Бронювання, таке Замовлення автоматично анулюється, а обрані Квитки повертаються до продажу.
3.6. У випадку, якщо Користувач (навмисно/випадково або з незалежних від нього причин) втратив доступ до Замовлення та/або Сайту, Замовлення може бути анульоване Системою автоматично з моменту втрати доступу Користувачем.
3.7. При оформленні Замовлення категорично забороняється:
вводити недостовірні (вигадані) дані;
здійснювати доступ до Сайту з використанням віртуальної приватної мережі (VPN).
3.8. Систематичне оформлення Замовлень Користувачем без їх подальшої оплати свідчить про те, що дії Користувача не спрямовані на реальне одержання послуг Національного цирку. Користувач усвідомлює та погоджується, що такі цілеспрямовані дії направлені на перешкоджання доступу інших осіб до циркового мистецтва, а також на перешкоджання веденню господарської діяльності Національного цирку.
3.9. У випадку здійснення Користувачем дій, вказаних у п. 3.8., Національний цирк має право здійснювати заходи направлені на захист законних прав громадян щодо доступу до циркового мистецтва, а також власної господарської діяльності, в тому числі але не обмежуючись:
заборонити Користувачу доступ до Сайту або окремих сторінок Сайту;
відмовити Користувачу в доступі до послуг Бронювання та купівлі Квитків через Сайт;
звернутись до правоохоронних органів або до суду з метою припинення такої діяльності та притягнення Користувача до цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності у встановленому законодавством порядку.

4. БРОНЮВАННЯ КВИТКІВ

4.1. Бронювання Квитків за допомогою Сайту або в Точці продажу є окремою додатковою та платною послугою. Вартість Бронювання визначається Національним цирком та складає 10% вартості від кожного Квитка у Замовленні. Вартість бронювання не входить до вартості квитка.
4.2. Вартість Бронювання сплачується Користувачем при його оформленні.
4.3. Вартість Квитка або Квитків, що резервуються сплачується Користувачем протягом Періоду бронювання та може бути здійснено онлайн через Сайт або в Точці продажу.
4.4. Бронювання є послугою і споживається в процесі її надання. У випадку неоплати Користувачем Квитків протягом Періоду бронювання, кошти сплачені за Бронювання не повертаються.
4.5. За 72 години до початку Заходу послуга Бронювання стає недоступною, усі неоплачені Бронювання автоматично анулюються.
4.6. Термін дії заброньованого Замовлення може складати від 1 до 48 годин, в залежності від дати бронювання та дати початку Заходу.

5. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ, ПРИДБАННЯ КВИТКІВ

5.1. Користувач самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих і доступних на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються.
5.2. Національний цирк має право надавати Користувачу як один, так і кілька варіантів методів оплати Замовлення а також має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати/видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов’язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.
5.3. Визначення ціни Квитків, а також вартості платних послуг здійснюється Національним цирком з урахуванням економічно обґрунтованих витрат на проведення Заходу та/або надання відповідних послуг.
5.4. Загальна вартість Замовлення не включає комісію платіжної системи у випадку наявності такої та сплачується Користувачем.
5.5. Покупець самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих і доступних на Сайті.
5.6. Підтвердженням придбання Квитка є Електронний квиток, а також квитанція платіжної системи, а у випадку оплати Бронювання – квитанція платіжної системи, а також електронний документ з реквізитами послуги за якими Користувач може викупити зарезервований Квиток. Вказані електронні документи надсилаються Користувачу на електронну пошту, вказану ним під час заповнення відповідної форми при оформленні Замовлення.
5.7. Після здійснення оплати Користувачу також може надсилатися SMS-повідомлення з номером Замовлення.
5.8. Користувач зобов’язується зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам реквізити Електронного квитка (код і графічний штрих-код), забезпечити його належний захист від копіювання, розмноження та неправомірного використання третіми особами.
5.9. У випадку, якщо зміст Електронного квитка або зображення електронного квитка було скопійовано третіми особами в наслідок дій або бездіяльності Користувача, це розцінюється як фізична втрата, що може мати наслідком недопущення такого Користувача на Захід.

6. ЕЛЕКТРОННІ КВИТКИ. КВИТКИ НА БЛАНКУ. ДІЙСНІСТЬ КВИТКА. КОНТРОЛЬ КВИТКА.

6.1. Квиток підлягає безпосередньому пред’явленню на контроль при вході в Зал. Електронний квиток також може бути пред’явлений Користувачем у роздрукованому вигляді або у вигляді зображення з штрих-кодом з екрану мобільного пристрою.
6.2. У випадку відсутності можливості у Користувача роздрукувати Електронний квиток або пред’явити його на мобільному пристрої, Він може одержати Квиток в Точці продажу, повідомивши касиру реквізити оплаченого Замовлення та пред’явивши документ, що посвідчує його особу. У випадку якщо особа, що бажає одержати Квиток, не може пред’явити документ, що посвідчує особу або її дані не співпадають з даними Користувача, що оформив відповідне Замовлення, Національний цирк має право відмовити такій особі в одержанні Квитка за реквізитами Замовлення.
6.3. Копії та/або ксерокопії Квитка чи підроблені документи, створені Користувачем або третіми особами, навіть за умови, що вони містять зображення електронного квитка, не є Квитком та не дають право на відвідування Заходу.
6.4. Підроблені та/або спотворені Квитки, тобто такі, що містять обов’язкові для Квитка реквізити але містять ознаки редагування тексту, в тому числі але не обмежуючись, такі, що містять сторонню інформацію, включаючи торгові найменування, торгові знаки третіх осіб, інформацію про сервісні збори сторонніх сервісів – не дають права на відвідування Заходу.
6.5. Квитки придбані у третіх осіб, що не є Розповсюджувачами Квитків не дають права на відвідування Заходу. Національний цирк не несе відповідальності за дії третіх осіб, що не є Розповсюджувачами квитків але здійснюють перепродаж Квитків та/або створюють підроблені Квитки чи спотворюють Квитки та/або порушують вимоги щодо дійсності Квитка.
6.6. У випадку втрати Квитка на бланку та/або Електронного квитка, що був одержаний в порядку передбаченому умовами Договору, Користувач (Покупець) має право звернутись до Національного цирку з письмовою заявою встановленого зразка, про повторну видачу Квитка в Точці продажу. З такою заявою до Національного цирку може звернутись виключно особа, що придбала Квиток.
6.7. Користувач, що подає заяву повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та квитанцію (фіскальний чек) про оплату Квитка.
6.8. Зазначена у п. 6.6. заява розглядається на розсуд Національного цирку. У випадку якщо персональні дані особи, що звертається до Національного цирку з заявою не співпадають з персональними даними, що були вказані при оформленні Замовлення та придбанні Квитка, така заява не розглядається.

7. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

7.1. Національний цирк не продає товар, а надає платну послугу у вигляді власного заходу (вистави), який/у організовує у власному приміщенні.
7.2. Придбані квитки на заходи Національного цирку є аналогом фіскального або товарного чеку, тому квитки поверненню та обміну на інший час та/або день не підлягають, за винятком скасування, переносу або зміни заходу з вини або ініціативи Національного цирку. У такому випадку Користувач (Покупець) має право повернути попередньо придбані квитки.
7.3. Повернення коштів Користувачам (Покупцям) проводиться Національним цирком з пред’явленням документа, що посвідчує особу (паспорта, військового квитка, студентського квитка, посвідчення водія, службового посвідчення).
7.4. Національний цирк, як організатор заходу, повертає вартість, вказану на квитку особисто. Перенесення на іншу дату, будь-які зміни у заході (виставі) або затримка початку заходу (вистави) не є підставою для повернення вартості квитка.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦИРКУ

8.1. Національний цирк має право:

 • вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції на Сайті та з повідомленням про зміни/доповнення до умов Договору на Сайті. Зміни вступають в дію з дати публікації Договору з відповідними змінами на Сайті;
 • закрити або призупинити функціонування Сайту та доступу до нього повністю або будь-якої його частини, змінити Сайт, повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача, в тому числі видалити всі неоплачені Замовлення, припинити надання послуг через Сайт;
  вносити зміни до інформації, що розміщена на Сайті;
 • проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сайту;
  змінювати перелік або припиняти надання Послуг;
 • збирати та систематизувати знеособлені дані для ведення статистки;
 • надсилати SMS повідомлення на мобільний номер Користувача та електронні повідомлення на електронну пошту останнього, що містять інформацію про Національний цирк, послуги, Заходи або інформацію рекламного характеру, тощо;
 • відмовити особі у доступі на Захід у випадку пред’явлення підробленого або спотвореного документу, що не відповідає вимогам дійсності Квитка;
 • відмовити особі у доступі на Захід у випадку порушення Правил поведінки в Національному цирку;
 • відмовити Користувачу у наданні послуг з використанням Сайту;
 • у зв’язку із особливостями виконання циркових постановок, Адміністрація Національного цирку залишає за собою право вносити зміни до складу виконавців;
 • обмежити продаж Квитків на конкретний Захід через Сайт за 8 (вісім) годин до початку такого Заходу.

8.2. Національний цирк має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти або забороняти доступ до Сайту, анулювати Замовлення, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сайтом, в разі:

 • отримання обов’язкових до виконання рішень регулюючих органів України;
 • у випадку виявлення факту порушення Користувачем положень даного Договору та/або вимог чинного законодавства України;
 • будь-яка інформація, надана в будь-якій формі або розміщена Користувачем, включаючи але не обмежуючись інформацією, що надається Користувачем при оформленні Замовлення на Сайті, є недостовірною, неточною або неповною;
 • вчинення Користувачем дій, що спричинили або здатні спричинити нанесення шкоди діловій репутації або господарській діяльності Національного цирку;
 • інші дії Користувача чи поведінка будь-яким чином порушують вимоги законодавства України або перешкоджають доступу до циркового мистецтва інших осіб;
 • вчинення Користувачем дій передбачених п. 3.8. Договору;
 • з будь-якої іншої причини на розсуд Національного цирку, без пояснення причин.

8.3. Національний цирк може призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних неполадок на Сайті з метою усунення останніх. Національний цирк вживає заходів для усунення в найкоротші терміни будь-яких несправностей роботи, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому випадку Національний цирк не надає жодних гарантій щодо збереження Замовлень або будь-яких повідомлень.
8.4. Національний цирк зобов’язаний:

 • надавати безкоштовно на Сайті повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку, строку оплати та інформацію про місце проведення, час початку та закінчення вистави, використання чи не використання фонограми, склад виконавців, ціни на квитки, умови їх придбання та повернення, пільги, передбачені для певних груп глядачів, вікові обмеження на відвідання вистави;
 • здійснювати контроль за належним пропусканням Користувачів тільки з квиткам, дійсними на даний Захід.

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

9.1. Користувач погоджуєтеся з наступними обов’язковими правилами та застереженнями щодо використання Сайту:

 • користувач є фізичною особою, яка досягла 18 (вісімнадцяти) років, володіє повною правоздатністю і дієздатністю та має право вступати у договірні відносини з Національним цирком згідно з умовами Договору;
 • користувач зобов’язується використовувати Сайт виключно для своїх особистих потреб, не пов’язаних з здійсненням підприємницької діяльності, і відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства;
 • користувач зобов’язується створювати Замовлення і використовувати послуги відповідно до інформації, отриманої на підставі цього Договору;
  користувач погоджується та визнає, що будь-яка інформація на Сайті, надається на умовах «як є і як доступно» і не може трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу;
 • користувач використовує цю інформацію та технічні можливості Сайту на власний ризик та без будь яких гарантій від Національного цирку;
  користувач погоджується з тим, що самостійно та усвідомлено здійснює вибір та формування Замовлення і несе відповідальність за всі свої дії та бездіяльність, що ґрунтуються на інформації, розміщеній на Сайті, а також інформації, наданої Національним цирком;
 • перед прийняттям будь-яких рішень Користувач зобов’язується самостійно вивчити всю доступну інформацію про Заходи (у тому числі ту, на яку йде відсилання до зовнішніх джерел інформації);
 • користувач підтверджує, що вся інформація, надана при заповненні необхідних даних під час Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною;
 • користувач зобов’язується своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, слідкувати за їх точністю та актуальністю.

9.2. Користувач має право:

 • використовувати відповідні функціональні можливості Сайту;
 • отримувати інформацію про правила продажу та повернення Квитків, одержання додаткових платних послуг, наявних Квитках та іншу інформації щодо Заходів на Сайті;
 • створювати Замовлення, придбавати Квитки та/або одержувати послуги резервування Квитків через Сайт.

9.3. Користувач зобов’язується:

 • дотримуватися умов даного Договору та законодавства України;
 • зберігати в таємниці та не розголошувати третім особам реквізити Квитка, забезпечити його належний захист від копіювання, розмноження та неправомірного використання третіми особами;
 • дбайливо ставитись до майна Національного цирку, не допускати його пошкодження та знищення;
 • не порушувати авторські права.

9.4. Користувачам та будь-яким іншим особам забороняється:

 • вчиняти будь-які дії (у тому числі з використанням програмного забезпечення), спрямовані на порушення нормальної роботи Сайту;
 • намагатися отримати доступ до будь-якого Замовлення іншого Користувача шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;
 • завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси та інші шкідливі програми;
 • використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації з Сайту;
 • здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;
 • оформлювати Замовлення та придбавати Квитки з метою їх подальшого продажу (перепродажу);
 • здійснювати продаж (перепродаж) Квитків;
 • оформлювати Замовлення без реального наміру придбавати Квитки, тобто фіктивні Замовлення;
 • умисно спотворювати персональні дані, що вводяться при заповненні форм на Сайті;
 • надавати персональні дані третіх осіб при заповненні форм без їхньої згоди;
 • видавати себе за іншу особу;
 • створювати фіктивні Замовлення;
 • сканувати, копіювати чи здійснювати будь-яке інше відтворення або спотворення, підроблення Квитка на бланку або Електронного квитка в електронній чи паперовій формі, здійснювати перепродаж третім особам.

10. ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ЦИРКУ

10.1. Купуючи Квиток на Заходи Національного цирку, Користувач погоджується з даними Правилами і зобов’язується дотримуватися їх. Користувачі в Національному цирку повинні дотримуватися правил громадського порядку, етикету та правил протипожежної безпеки.
10.2. Вхід глядачів до приміщення Національного цирку, здійснюється не раніше ніж за 45 хвилин до початку Заходу. Вхід до Зали можливий після першого дзвінка. Після початку Заходу вхід до Зали забороняється. Особа може бути допущена в Зал тільки під час антракту. Національний цирк не зобов’язаний допускати Користувача на Захід у випадку втрати Квитка.
10.3. У разі виходу Користувача з Зали під час Заходу, він може повернутись до Зали лише під час антракту. В такому випадку відповідальна особа Національного цирку має право повторно перевірити його Квиток при поверненні до Зали, а в разі його відсутності має право не допускати такого Користувача до Зали.
10.4. Займати місця в Залі Користувачі зобов’язані згідно з нумерацією сектору, ряду і місця, зазначених у Квитку. В Залі заборонено пересідати на інші місця.
10.5. Власник Квитка має зберігати Квиток до закінчення Заходу. Національний цирк має право, для здійснення додаткового контролю, вимагати у Користувача пред’явити Квиток під час Заходу.
10.6. Під час знаходження в приміщенні Національного цирку, Користувачі зобов’язані бережливо ставитися до майна Національного цирку. Матеріальні збитки, заподіяні Національному цирку, стягуються з винних осіб у встановленому законодавством України порядку.
10.7. У разі втрати гардеробного жетона (номерка) Користувач відшкодовує Національному цирку його вартість.
10.8. Національний цирк не несе відповідальності за збереження особистих речей глядачів.
10.9. При втраті Квитка чи будь-якому його пошкодженні, виправленні, підробленні Користувач на Захід не допускається, вартість квитка не відшкодовується. Національний цирк не несе відповідальності за підроблені Квитки та претензії щодо таких підробок не розглядає. Будь-які претензії щодо придбання підроблених квитків у третіх осіб розглядаються правоохоронними органами за зверненням відповідної фізичної особи у встановленому законодавством України порядку.
10.10. Діти віком від 5 років допускаються на Захід у супроводі дорослих та за наявності окремого Квитка. Діти віком до 5 років допускаються безкоштовно в супроводі дорослих і без надання окремого місця (за наявності свідоцтва про народження).
10.11. При плануванні візиту до Національного цирку глядачів з обмеженими можливостями пересування та людей з особливими потребами, необхідно заздалегідь звернутись до адміністратора за телефоном: 068 669-62-06 для забезпечення відповідних умов.
10.12. Під час Заходу всі засоби зв’язку повинні бути вимкнені або переведені в режим без звуку. Заборонено використання будь-яких мобільних пристроїв з яскравим свіченням екрану під час Заходу.
10.13. З метою забезпечення охорони авторських та інших суміжних прав фото-, кіно, відео-,телезйомка, будь-які види аудіозапису Заходів або їх фрагментів без спеціального дозволу адміністрації Національного цирку заборонені.
10.14. Час перебування Глядача в Національному цирку після закінчення Заходу обмежується 20 хвилинами.
10.15. Не допускаються на Заходи особи:
що мають ознаки алкогольного або наркотичного сп’яніння;
з тваринами, птахами, рептиліями.
10.16. В приміщенні Національного цирку та під час Заходів глядачам категорично заборонено:

 • проносити до приміщення вогнепальну, газову та/або холодну зброю, спеціальні засоби, вибухові пристрої і піротехніку, газові балончики і пневматичну зброю;
 • курити у Залі та на території Національного цирку (згідно з Законом України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»);
 • смітити і розкидати різні предмети (упаковки, жувальні гумки, серветки тощо);
 • лаятися, грати в азартні ігри, агресивно поводитися, порушувати тишу, використовувати предмети, що створюють шумовий ефект або іншим чином перешкоджають нормальному виконанню та перегляду Заходу;
 • створювати перешкоди у роботі працівникам Національного цирку, самовільно входити до службових та технічних приміщень;
 • проносити до Зали великогабаритні речі, які можуть заважати іншим Користувачам чи працівникам Національного цирку та порушувати правила безпеки.

10.17. У випадку порушення глядачем вимог даного Договору та Правил відвідування Національного цирку, співробітники Національного цирку мають право вимагати у Користувача негайно припинити вказане порушення та залишити приміщення Національного цирку. У випадку відмови глядача припинити порушення правил відвідування Національного цирку або залишити приміщення Національного цирку, Працівники Національного цирку мають право самостійно із залученням представників служби охорони та/або поліції вивести правопорушників з Національного цирку.
10.18. Користувач, не допущений до Заходу або виведений з Заходу внаслідок порушення ним вимог даного Договору та Правил відвідування Національного цирку, не має права на повернення коштів за Квиток.

11. АВТОРСЬКІ ПРАВА

11.1. Всі об’єкти, розміщені на Сайті, програмний код, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об’єкти і їх добірки, є об’єктами виключних прав Національного цирку і інших правовласників, всі права на ці об’єкти захищені. Кожен з вказаних об’єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу правовласника.
11.2. Ніщо в даному Договорі не може бути розглянуте як передача виключних прав або прав на використання на вказані об’єкти інтелектуальної власності.
11.3. Забороняється будь-яке копіювання інформації з Сайту без попередньої домовленості з Національним цирком, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачу при наданні Послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем особисто.
11.4. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сайту має супроводжуватися посиланням на джерело та не містити образливої інформації або такої, що може ввести в оману третіх осіб.
11.5. Забороняється використовувати Електронне зображення квитка, зображення Електронного квитка або Квитка на бланку з метою спотворення Квитка або створення підроблених Квитків.
11.6. Сервіс може містити лінки/посилання на веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Національним цирком. Крім того, інші веб-сайти також можуть містити посилання на Національний цирк. Національний цирк не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, як не відповідає і за саму наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв’язку з утриманням цих веб-сайтів. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності Користувачів, і не мають на увазі схвалення Національним цирком даних таких веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12.1. При використанні Сайту та одержанні послуг Користувач може надавати інформацію щодо себе.
12.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані або персональні дані інших осіб, заповнюючи будь-які форми Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також що він отримав на це згоду осіб, персональні дані яких надаються.
12.3. У випадку введення персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка вносить такі дані підтверджує та гарантує Національному цирку, що отримала дозвіл на таке введення та використання таких персональних даних згідно з чинним законодавством України.
12.4. Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

12.5. Коли Користувач отримує доступ до Сайту, автоматично може збиратись інформація про Користувача, в тому числі це є:
Лог файли: реєструється інформація про використання Сервісу, в тому числі тип використовуваного пристрою, використовуваних функцій, час доступу, і IP-адреса через яку здійснюється доступ.
Інформація про пристрій: збирається інформація про пристрій, який використовується для доступу до Сервісу, включаючи інформацію про програмне забезпечення пристрою та апаратні засоби, унікальні ідентифікатори пристрою, функціональні особливості, інформацію про мережі мобільного зв’язку і часовий пояс, стан системи: процесор, пам’ять, мережу каналів і т.д.
Інформація про використання: збирається інформація, що відноситься до користування Сервісом, в тому числі і дії, записи, досягнення і взаємодії з іншими Користувачами, якщо такі є.
Інформація про активність пристрою: збирається інформація про діяльність пристрою, така як, але не обмежуючись – події блокування, розблокування екрану, дзвінки і т.д. (зміст дзвінків не збирається).
Інформація про Користувача: Можуть направлятись анкети, де Сервіс може ставити питання щодо інформації про Користувача. Вся така інформація, яка збирається при заповненні Користувачем анкет буде знеособлена.
Геолокації: збирається інформація про геолокації.
12.6. Національний цирк буде зберігати і використовувати інформацію на стільки, на скільки необхідно для того, щоб надавати Користувачам послуги і до тих пір, доки таке використання буде визнано Національним цирком доцільним.

13. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Користувачі несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до чинного законодавства України.
13.2. Дії Користувача, спрямовані на перешкоджання господарської діяльності Національного цирку, або такі дії, що завдають шкоди діловій репутації Національного цирку чи перешкоджають доступу громадян до циркового мистецтва, дають право Національному цирку на використання оперативних засобів реагування з метою припинення таких дії, а також на захист у встановленому законодавством порядку. Національний цирк може звернутись до правоохоронних та судових органів.
13.3. У випадку виявлення вказаної в п. 13.2. діяльності, відповідна особа або суб’єкт господарювання (його посадові особи), можуть бути притягнуті до адміністративної, кримінальної, цивільної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
13.4. У разі нанесення збитків майну Національного цирку, глядач відшкодовує суму збитків у повному обсязі.
13.5. У разі порушення Користувачем Правил відвідування Національного цирку, такий глядач може бути позбавлений права відвідати Захід навіть за наявності Квитка. В такому разі гроші за Квиток не повертаються.
13.6. У випадку завдання збитків Національному цирку внаслідок вказаної діяльності або пошкодження майна Національного цирку, включаючи упущену вигоду, такі збитки мають бути компенсовані порушником в повному обсязі.
13.7. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
13.8. Національний цирк України не несе відповідальності у випадку відмови від допуску до Зали чи території Національного цирку Користувачів, які придбали квитки поза Точкою продажу або його електронної Системи у третіх осіб.
13.9. Національний цирк не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв’язку, що використовуються Користувачем для звернення до Інтернет-сайту Національного цирку, а також за збереження інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем відповідно до умов цього Договору.

14. ІНШІ УМОВИ

14.1. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Сайті.
14.2. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений Національним цирком в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень. Усі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. Факт продовження користування Сервісом підтверджує згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
14.3. Користувачі зобов’язується самостійно та регулярно перевіряти оновлення умов Договору і його останньої редакції.
14.4. До цього Договору і відносин між Національним цирком та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України. Цей договір є безстроковим.
14.5. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
14.6. Користувач погоджуються та усвідомлює, що у випадку порушення ними правил цього Договору, виникнення в Національного цирку підозри щодо порушення ним правил цього Договору і у будь-якому випадку, вони можуть бути заблоковані на Сайті на розсуд Національного цирку без роз’яснення причин.
14.7. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді……Скачати