Дата

План заходів щодо розвитку державного підприємства «Національний цирк України» на 2020 рік

Затверджено наказом ДП «Національний цирк України»

від 06.03.2020 р. № 25

План заходів щодо розвитку державного підприємства «Національний цирк України» на 2020 рік

Завдання Строк виконання
І квартал
1. Оприлюднити інформацію на веб-сторінці Національного цирку України:  
1.1. Цілі діяльності державного унітарного підприємства;  Березень 2020 р.
1.2. Аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності за останні три роки;  Березень 2020 р.
1.3. Статут підприємства у чинній редакції;  Березень 2020 р.
1.4. Біографічна довідка керівника підприємства;  Березень 2020 р.
1.5. Структура, принципи формування і розмір винагороди керівника підприємства;  Березень 2020 р.
1.6. Копія рішення про утворення ДП «Національний цирк України»;  Березень 2020 р.
1.7. Квартальна, річна фінансова звітність підприємства за останні три роки.  Починаючи з березня 2020 р. – постійно
2. Оприлюднити з метою виконання вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» на сайті «e-data» відповідну інформацію про використання публічних коштів  Починаючи з березня 2020 р. – постійно
3. Провести інвентаризацію ефективності використання загальних площ будинку ДП «Національний цирк України»  Березень 2020 р.
4. Розробити пропозиції щодо вдосконалення репертуарної політики з урахуванням динаміки ціноутворення та частотності показу програм (вистав) з метою залучення максимального соціального представництва глядацької аудиторії.  Березень 2020 р.
5. Забезпечити проведення тендерних процедур на закупівлю м’яса, кормів для собак, птахів, сіна, вівса, послуг щодо реклами  Березень 2020 р.
6. Запровадити базу електронних заявок  Березень 2020 р.
7. Здійснити відповідну процедуру щодо переукладення нового колективного договору у зв’язку із зміною органу управління майном  Березень-квітень 2020 р.
8. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про порядок обробки персональних даних»  Березень 2020 р.
9. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про порядок ведення претензійно-позовної роботи»  Березень 2020 р.
10. Забезпечити ведення журналу реєстрації наказів  Березень 2020 р.
ІІ квартал
1. Забезпечити роботу структурного підрозділу з роздрібної торгівлі та громадського харчування  Квітень 2020 р.
2. Здійснити заходи щодо оптимізації організаційної структури Національного цирку України.  Квітень 2020 р.
3. Забезпечити створення служби охорони праці  Квітень 2020 р.
4. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про службу охорони праці»  Квітень 2020 р.
5. Забезпечити перезатвердження графіків робочого часу працівників структурних підрозділів підприємства  Квітень 2020 р.
6. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про оплату праці»  Квітень 2020 р.
7. Провести аудит всієї діяльності Національного цирку України.  Квітень 2020 р.
8. Забезпечити розроблення та затвердження Інструкції з діловодства  Квітень 2020 р.
9. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про службу діловодства і архів».  Квітень 2020 р.
10. Забезпечити розроблення та затвердження Інструкції з пожежної безпеки.  Квітень 2020 р.
11. Забезпечити розроблення та затвердження положень про структурні підрозділи підприємства  Квітень 2020 р.
12. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про перепускний режим на підприємстві»  Квітень 2020 р.
13. Забезпечити створення комісії по трудових спорах  Квітень 2020 р.
14. Забезпечити розроблення та затвердження нових правил внутрішнього трудового розпорядку  Квітень 2020 р.
15. Привести посадові обов’язки працівників підприємства у відповідність до єдиної форми  Квітень 2020 р.
16. Забезпечити розроблення та затвердження положення «Про преміювання, надбавки, доплати, матеріальну допомогу».  Травень 2020 р.
17. Забезпечити організацію та проведення проєкту «Київська циркова весна – 2020» і Міжнародного молодіжного циркового фестивалю «Золотий каштан»  Травень 2020 р.
18. Забезпечити проведення тендерних процедур на закупівлю послуг щодо проведення проєкту «Київська циркова весна – 2020» і Міжнародного молодіжного циркового фестивалю «Золотий каштан»  Травень 2020 р.
19. Створити корпоративну електронну пошту  Червень 2020 р.
ІІІ квартал
1. Створити мережеві диски для спільного користування  Серпень 2020 р.
2. Розробити і впровадити інформаційний портал для внутрішнього користування  Серпень 2020 р.
3. Здійснити опис всієї мережі та інфраструктури  Вересень 2020 р.
IV квартал
1. Забезпечити виконання використання капітальних призначень в повному обсязі (у разі виділення органом управління майном).  Грудень 2020 р.
2. Забезпечити ремонт автотранспорту підприємства  Грудень 2020 р.
3. Провести невідкладні заходи з погашення дебіторської заборгованості в повному обсязі.  Грудень 2020 р.
4. Здійснити інвентаризацію та списання неліквідного майна, яке перебуває на балансі підприємства  Грудень 2020 р.
Протягом року
1. Забезпечити організацію, проведення циркових програм та заходи з реалізації квитків  Протягом 2020 р.
2. Здійснити аварійно-відновлювальні та ремонтні роботи приміщень, обладнання та мереж будівель цирку та готелю «Будинок артистів цирку»  Протягом 2020 р.
3. Забезпечити облаштування репетиційного залу для підготовки циркових програм  Протягом 2020 р.
4. Забезпечити виконання наказу ДП «Національний цирк України» від 24.11.2019 № 185 «Про план заходів з усунення порушень» на виконання припису Державної екологічної інспекції Столичного округу  Протягом 2020 р.
5. Скласти реєстр усіх робочих комп’ютерів та супутньої техніки, мережевого обладнання та користувачів  Протягом 2020 р.
6. Здійснювати регулярний моніторинг мережевої структури  Протягом 2020 р.
7. Здійснювати заходи, спрямовані на захист від хакерських атак та кіберзлочинності  Протягом 2020 р.
8. Забезпечити навчання співробітників азам комп’ютерної грамотності та безпеки.  Протягом 2020 р.
9. Здійснити аналіз Фінансового плану державного підприємства «Національний цирк України». Забезпечити пропорційне зростання протягом 2020 року як доходів, так і видатків. Протягом 2020 р.