Дата

Стратегія розвитку ДП «Національний цирк України» до 2024 року

Стратегія розвитку ДП «Національний цирк України» до 2024 року (логічна модель)

  Мета: Національний цирк України є провідним осередком надання широкого кола культурно-мистецьких та інших послуг для різних верств населення.
Індикатори досягнення мети:

  • % відвідувачів, задоволених наданими культурно-мистецькими та іншими послугами;
  • співвідношення розміру річного валового доходу та державної фінансової підтримки;
  • кількість культурно-мистецьких заходів;
  • співвідношення різних вікових та соціальних груп, що відвідують заходи;
  • кількість людей з інвалідністю, які відвідали мистецькі заходи.
  Стратегічна ціль 1:
Послуги, що надаються ДП «Національний цирк України» є затребуваними в українському суспільстві.
Індикатори досягнення мети:
§  % відвідувачів, задоволених наданими послугами;
§  кількість отримувачів послуг
Стратегічна ціль 2:

ДП «Національний цирк України» формує позитивний імідж українського циркового мистецтва на міжнародній арені.

Індикатори досягнення мети:

§  кількість згадувань про ДП «Національний цирк України» в зарубіжних ЗМІ, соціальних мережах та інших інтернет-джерелах;

§  кількість зарубіжних артистів цирку, які взяли участь у заходах ДП «Національний цирк України»;

§  кількість зарубіжних експертів, які відвідали фестиваль «Київська циркова весна» та інші програми.

Стратегічна ціль 3:

Діяльність ДП «Національний цирк України» впливає через суспільство на формування державної культурної політики.

Індикатори досягнення мети:

§  Кількість нарад, круглих столів, громадських обговорень стосовно формування державної культурної політики в галузі циркового мистецтва, в яких взяли участь працівники ДП «Національний цирк України»;

§  Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в розробленні яких брали участь працівники ДП «Національний цирк України».

  Операційна ціль 1.1:

1.1. ДП «Національний цирк України» зберігає традиції українського цирку, виробляє впізнаваний сучасний мистецький продукт та надає якісні послуги.

Індикатори досягнення мети:

§  % відвідувачів, задоволених наданими послугами;

§  кількість проведених культурно-мистецьких заходів.

Операційна ціль 2.1:

ДП «Національний цирк України» створює конкурентоздатний цирковий продукт для міжнародного циркового ринку.

Індикатори досягнення мети:

§  кількість номерів та атракціонів, які взяли участь в міжнародних фестивалях;

§  кількість призів, які одержали артисти цирку, виконуючи на міжнародних фестивалях атракціони та номери, створені ДП «Національний цирк» .

§  кількість номерів, атракціонів, які виїхали за кордон.

§  кількість країн, куди виїхали атракціони та номери

Операційна ціль 3.1:

ДП «Національний цирк України» є головним експертом під час формування державної культурної політики в галузі циркового мистецтва.

Індикатори досягнення мети:

§  кількість нарад, круглих столів, громадських обговорень стосовно формування державної культурної політики в галузі циркового мистецтва, в яких взяли участь працівники ДП «Національний цирк України»;

§  кількість прийнятих нормативно-правових актів, в розробленні яких брали участь працівники ДП «Національний цирк України».

  Захід 1.1.1:

Здійснено просвітницькі заходи, присвячені популяризації традиційного циркового мистецтва

Захід 2.1.1:

Забезпечено умови для створення нових номерів та атракціонів.

Захід 3.1.1:

Забезпечено діяльність постійно діючого дистанційного клубу з питань розвитку циркового мистецтва

  Захід 1.1.2:

Створено високопрофесійні (зокрема тематичні) циркові програми

 

Захід 2.1.2:

Забезпечено продюсування створених номерів та атракціонів.

Захід 3.1.2:

Забезпечено участь працівників ДП «Національний цирк України» у розробленні нормативно-правової бази стосовно розвитку циркового мистецтва.

  Захід 1.1.3:

Організовано якісні культурно-мистецькі, спортивно-розважальні та інші заходи

 

  Захід 3.1.3:

Забезпечено участь працівників ДП «Національний цирк України» в конференціях, комісіях, експертних радах, засіданнях за круглим столом тощо стосовно розвитку циркового мистецтва, а також діяльності громадських об’єднань, творчих спілок відповідного спрямування.

  Операційна ціль 1.2:

Розроблено і реалізовано ефективну систему продажу квитків на мистецькі заходи, які організовуються ДП «Національний цирк України».

Індикатори досягнення мети:

§  кількість проданих квитків;

§  кількість відвідувачів;

§  середній % відвідувань.

 

Операційна ціль 2.2:

Створено бренд «Київська циркова весна».

Індикатори досягнення мети:

§  кількість згадувань про фестиваль «Київська циркова весна» в ЗМІ, соціальних мережах та інших інтернет-джерелах;

§  кількість відвідувачів;

§  кількість імпресаріо, які відвідали заходи фестивалю «Київська циркова весна».

Операційна ціль 3.2:

Діяльність ДП «Національний цирк України» консолідує циркову спільноту та формує громадську думку в сфері циркового мистецтва.

Індикатори досягнення мети:

§  кількість переглядів офіційних сторінок ДП «Національний цирк України» в соціальних мережах;

§  кількість позитивних коментарів на офіційних сторінках ДП «Національний цирк України» в соціальних мережах;

§  % позитивних результатів соціологічного дослідження щодо діяльності ДП «Національний цирк»;

§  % позитивних публікацій в ЗМІ, соціальних мережах та інших інтернет-джерелах про українське циркове мистецтво.

  Захід 1.2.1:

Впроваджено нову систему продажу квитків з використання модернізованого сайту та кас ДП «Національний цирк України»

Захід 2.2.1:

Забезпечено щорічне проведення проєкту «Київська циркова весна»

Захід 3.2.1:

Циркову спільноту Залучено до участі в заходах ДП «Національний цирк України».

  Захід 1.2.2:

Створено систему залучення глядача зокрема за допомогою: модернізованого сайту, СММ реклами, адресної розсилки, гнучкої системи знижок, сертифікатів, партнерських абонементів тощо.

  Захід 3.2.2:

Забезпечено відповідний вплив на громадську думку зірок, медійних осіб та ЗМІ.

  Операційна ціль 1.3:

Заходи ДП «Національний цирк України» відвідують представники різних вікових категорій та соціальних груп.

Індикатори досягнення мети:

§  % відвідувачів різних вікових категорій та соціальних груп;

§  кількість людей з інвалідністю, які відвідали заходи.

   
  Захід 1.3.1:

Створено умови для залучення молодіжних об’єднань, інших вікових та соціальних груп

   
  Операційна ціль1.4:

в будівлі ДП «Національний цирк України» забезпечується якісний сервіс, вона є комфортною для відвідувачів і працівників Індикатори досягнення мети:

§  % відвідувачів, задоволених сервісом та комфортом;

§  % працівників, задоволених сервісом та комфортом

   
  Захід 1.4.1:

Створено ефективну організаційно-управлінську структуру ДП «Національний цирк України»

   
  Захід 1.4.2:

Створено електронну інформаційно-технічну систему функціонування ДП «Національний цирк України»

   
  Захід 1.4.3:

Створено відділ харчування та роздрібної торгівлі

   
  Захід 1.4.4:

Здійснено капітальний ремонт будівлі ДП «Національний цирк України» та створено зовнішню інфраструктуру

   
  Захід 1.4.5:

Створено музей ДП «Національний цирк України», зокрема інтерактивний

   
  Операційна ціль 1.5:

Послуги, які надає готель «Будинок артистів цирку», сприяють здійсненню основної діяльності ДП «Національний цирк України» та розвитку циркового туризму.

 

   
  Захід 1.5.1:

Створено електронну інформаційно-технічну систему функціонування готелю «Будинок артистів цирку»

   
  Захід 1.5.2:

Створено умови для комфортного проживання в готелі «Будинок артистів цирку»